Heim

”Gi liv til eit samfunn i utvikling”

Sykkylven Energi AS skal vere ein grunnmur i eit levande og kraftfullt lokalsamfunn og vi skal opptre som ei drivkraft for ei miljøvennleg samfunnsutvikling.

Gjennom rasjonell og effektiv drift samt bygging av infrastruktur med rett kvalitet skal vi tilbakeføre verdiar til eigar og lokalsamfunn.

Våre kundar skal oppleve oss som engasjerte, aktive og ansvarlege.